Orchideeën van de Benelux (2-set)
Orchideeën van de Benelux (2-set)
Orchideeën van de Benelux (2-set)
Orchideeën van de Benelux (2-set)
Orchideeën van de Benelux (2-set)
Orchideeën van de Benelux (2-set)
Orchideeën van de Benelux (2-set)

Orchideeën van de Benelux (2-set)

€119,00 Incl. tax

Product is available!

+ -
Add to cart Add to wishlist
Article number: 9789080662681
Availability: In stock (4)
Delivery time: Ordered today before 17:00, delivered tomorrow.
Author Karel Kreutz
Language Dutch
ISBN 9789080662681
Publisher Kreutz Publishers
Pages 1296
Format Hardcover
Images Colour images and maps
Year published 2019

Orchideeën van de Benelux describes all the orchids of the Netherlands, Belgium and the Grand-Duchy of Luxembourg in one book, including all extant and extinct species. They ordered logically in alphabetical order with all their peculiarities explained in great detail. Extensive attention is paid to the most important subspecies and varieties. The taxa are presented using their correct nomenclature, types, basionyms, identifying traits with the most important field characters, flowering times, habitats, and ecology, as well as their overall distribution. The distribution in the Netherlands, Belgium, and Luxembourg is discussed per country using both historical and current information. The species descriptions are completed with numerous photographs of plants and their habitats, as well as all known hybrids. Shown for each main species are herbarium sheets of extinct species per country and distribution maps with a grid size of with 4 km2 covering three periods: 1850-1950, 1951-1999, and 2000-2019.

The introduction extensively describes systematics, biology, ecology, and life cycle or the orchids of the Benelux. Additionally, several chapters deal with topics such as reintroductions, neophytes, protection and laws, declines and threats, orchird-rich landscapes and habitats, as well as phytogeographical districts and information on the distribution maps. On top of all this matters of taxonomy and nomenclature are treated, shortly discussing the biological species concept.

 

Original text:

De Orchideeën van de Benelux behandelt de orchideeën van Nederland, België en het Groothertogdom Luxemburg in één uitgave. Een belangrijke reden hiervoor is dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen deze drie landen door grensoverschrijdende plantengeografische districten met de daaraan gebonden kenmerkende orchideeënsoorten.

In dit werk worden alle voorkomende en uitgestorven taxa van de Benelux gepresenteerd. Zij zijn logisch op alfabetische volgorde geclusterd en met al hun bijzonderheden uitgebreid toegelicht. Daarbij komen ook vrij uitvoerig de belangrijkste ondersoorten en variëteiten aan bod. Deze aanpak kenmerkt zich de laatste decennia bij vrijwel alle planten- en diersoorten. De taxa worden gepresenteerd met hun correcte naamgeving, type basionym, kenmerkende eigenschappen met hun belangrijkste veldkenmerken, bloeitijd, biotoop en ecologie alsmede hun algehele verspreiding. De verspreiding in Nederland, België en Luxemburg wordt per land besproken met historische en actuele informatie. De soortbeschrijvingen worden gecomplementeerd met vele fotografische opnamen van planten en biotopen alsmede alle bekende hybriden. Daarnaast per hoofdsoort een aquarel, herbariumvellen van uitgestorven soorten peer land alsmede historische en actuele verspreidingskaarten met en rastergrootte van 4 km² in drie tijdvakken: 1850-1950, 1951-1999 en vanaf 2000. De gegevens daarvan werden verstrekt door verschillende natuurbeherende instanties in de Benelux. Het op elkaar afstemmen van de verschillende gridsystemen uit deze drie landen was bijzonder ingewikkeld, maar met geavanceerde software kon dit probleem opgelost worden.

In de inleiding wordt vrij diep ingegaan op de systematiek en biologie, ecologie en levenscyclus van de orchideeën van de Benelux. Verder behandelen enkele hoofdstukken herintroductie en neofyten, bescherming en wettelijke bepalingen, achteruitgang en bedreiging, orchideeënrijke landschappen en biotopen net als de fytogeografische districten en informatie over de verspreidingskaarten. Daarnaast komen ook taxonomische en nomenclatorische aspecten aan de orde, waarbij kort op het soortbegrip wordt ingegaan. Zoals bekend staat het soortbegrip de laatste decennia sterk onder druk, waarbij vaker de rand van ondersoort niet meer gebruikt wordt. Vermoedelijk zal in de nabije toekomst naar een systeem gegaan worden van geslachtsnaam en naam soort (inclusief ondersoort), dus bijvoorbeeld niet meer Dactylorhiza incarnata subsp. coccinea, maar gewoon Dactylorhiza coccinea. Afwijkingen tot een bepaalde hoogte worden dan als variëteit beschreven. Dit systeem is duidelijker en nomenclatorisch veel minder problematisch.

Deel 1: Inleiding - Epipactis Microphylla

Deel 2: Epipactis Muelleri - Nawerk

0 stars based on 0 reviews
By using our website, you agree to the usage of cookies to help us make this website better. Hide this message More on cookies »